GüNCEL HABER ÖNEMLI DUYURULAR

Kerbela Neden Asırlardır Unutulmadı

Milliyet Yazarı Taha Akyol gözüyle Kerbela faciası: 
18 Aralık 2010

Emevi hâkimiyeti, Hz. Peygamber’in deyimiyle “ısırıcı saltanat”a dönüştükçe, geniş mağdur kitleler Hz. Ali’de mağduriyetin, adaletin, merhametin, muhalefetin ve eşitliğin sembolünü buldular.
Hz. Ali, “Hariciler” adı verilen fanatik bir grubun militanı tarafından şehit edildi. Ardından oğlu  Hz. Hasan, Muaviye’nin adamlarınca birkaç defa zehirlendi, sonunda şehit düştü.
Hz. Hüseyin ve maiyeti ise, Muaviye’nin oğlu Yezid’in ordusu tarafından Hicret’in 61. yılında 10 Muharrem günü (10 Ekim 689) Kerbela’da korkunç bir vahşetle şehit edildiler.
Yazının devamı için lütfen altaki ağı tuşlayınız:

Alevilik, bütün dinlerin harman edildiği ve son din olarakda İslamiyetin içinden çıkıp yükselen bir insanlık yoludur.

Aleviliği İslamiyetin içinde veya dışında aramaya gerek yok. Alevilik dinler dünyasını aşmış, dinler üstü felsefe ve ilimle yoğrulmuş bütün insanlığa açık dört kapılı bir kültür çeşmesi, yönetim hukuku, sosyo-eko anlamdada paylaşımı öğreten, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin insanı insan olarak seven ''fena fillah ve vahdedi vucut'' felsefesiyle 'Enel Hak' düşüncesiyle bütünleşip en büyük araştırılması gerekn ilim ''İnsan'' kavramını kabul buyurmıuştur.