88 Melek ve 88 Şeytan Ayeti

BİLİMSEL ARAŞTIRMA: 
Çeviri: Veyis Haydardedeoğlu

Dr Tariq Al Swaidan Pakistan asıllı Fkıh uzmanı. Yıllarca yaptığı araştırma sonucu Kuran’ı Kerimi sayfa sayfa analiz yapıp sayısal ve aritmatik olarak incelediğinde çarpıcı açıklamalar yapmakta olan bir din uzmanıdır.

Dikkatinizi çekecek Dr Tarıq Al Swaidan’in ilginç araştırma özeti.

Dr Tariq Al Swaidan uzun araştırmasından sonra Kuran’da bir şeyin bir diğerine eşit olduğunu keşf etmiştir. Örg Erkek kelimesi Kadın sözüne eşit olması gibi.  Mantığa gramer olarak uysada, ilginç tarafı, Kuran da erkek isminin 24 defa geçtiği gibi aynı zamanda da kadın isminin de 24 defa anılmasıdır. 

Görülen o ki, gramer olarak ne kadar anlamlı olsa da, matematiksel olarakda doğrudur. Örg 24 = 24. Ayetleri inceledikce, Kuranda sözü edilen herşeyin bir diğerine eşit olduğunun gerçek olduğuna parmak basmıştır. Aşagıdaki verilen örneklerde Kuran’da kaç defa Arapca olarak sözü geçen kelimeler varsa bir karşı anlamda da aynı eşitlikde olduğu görülmektedir.

Dünya (Hayat anlamında)   115 Ahiret (Ölümden sonraki yaşam)  115
Melekler    88.   Şeytan   88
Yaşam  145   Ölüm  145
Fayda    50 Zarar (Kötülük)  50
İnsan   50 Elçi  50
İblis (Şeytanlar Kıralı)   11 İblis’den korunma   11
Bela (Felaket)  75 Şukran  75
Bağış (Sadaka)  73 Mutluluk  73
Yanlış yola sapan insan   17 Ölüm 17
Muslimin    41  Jihad   41
Mucize   60 Fitne 60 (Caydırma, yanlış yola sürükleme)
Zekat (Yoksula yardım etme)   32 Bereket  (Varlık)     32
Dil / Lütuf  25 Latife  / Öğüt   25
Akıl    49 Aydınlık / Nur 49
Cesaret  8  Korku  8
Altın   8  Rahat Yaşam   8 
Halka Açık Konuşma  18 Yayınlama   18
Zor / Güç  114      Sabır    114
Muhammed  4 Şeriat  (Muhamet’in öğütleri)  4
Erkek   24  Kadın  24

Asağıda kaç defa sözü geçen şaşırtıcı sayılara bakınız.
Salat 5 (İbadet)  Ay   12   Gün  365
Derya   32      Kara 13
Derya + Kara    32+13=45

Deryanın Karaya orantısı   32/45*100=71.1111111111%
Karanın Suya orantısı  13/45*100=28.888889%
Derya (Su) +  Kara =  100%  İlginç değilmi?

Modern bilim bile dünyanın 71.111% suyla kaplı, 28.889% ise kara olduğunu yakın bir geçmişte isbat etmişti. Kuran’da bunun söz edilmesi bir rastlantımıydı? Peygambere bu bilgileri kim verdi? Elbette Yüce Allah’tan başka bir kimse düşünülemez.

Yukardaki bilgiler Dr Swaidan eserlerinden alınmıstır. Bence Dr Swaidan’a sorulması gerekenler:

  • Evet, Peygambere bu bilgileri kim verdi?
  • Elbette Dr Swaidan’a göre Yüce Allah’tan baska bir kimse düşünülmez;
  • Geçekten bu bir rastlantımı dır?
  • İslamdan önce var olan felsefe ve astronomi bilginlerinin gerçek katkısı ne olabilir?
  • Felsefe ve Astronomi uzmanlarının kakısı varsa ne ölçüde ve hangi zamanda olmuştur?
  • 8 rakamı da Türk’ler için oldukca önemli bir sayıdır?
  • Neden Çin’liler hemen dünya ülkelerindeki 8 rakamıyla başlayan veya bitten telefon numaralarını 8888’leri önceden satın almışlardır?
  • Neden Çin’de hemen hemen bütün şehir otellerinde 4 rakamı yoktur, hiç kimse 4 rakamını istemez?
  • Çin’lilere göre 4 rakamı ölüm ve kötülük habercisidir.
  • Neden Muhammed’in adı ve Şeriat Kuran’da yalnız 4 defa geçmektedir.

Bu durumda akla hemen şu soru geliyor. Tek tanrılı dinler 2000, İslamiyet ise henüz 1300 yaşında, elbette en genç dindir. Ancak, Türk ve Çin ulusları üzerinde yaşadığımız yerkürenin 4000 yıldan fazla hatta en eski milletidir. Bu ulusların inanç ve düşüncelerinden paye alınmamışmı dır?