Alevilikte Değer Dağılımı

Aleviliğin 2000 yıldan fazla evrensel değer dağılımı:

Alevilik ve Bektaşiliğin evrensel düşüncesini kültüre dayalı mezhep ve din olarak görmek yanlıştır. Böylece yaklaşık 4000 yıllık değerlerimizi bu grafik daha iyi göstermektedir. Kültürümüzde neye, ne kadar ve hangi ölçülerde değer verilmekte...